DLA LUDZI I DLA PRAWA

Kancelaria radcy prawny w Staszowie (woj. świętokrzyskie)

PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie 18 lat na stanowisku sędziego i 10 lat na stanowisku prezesa sądu.

SPRAWY TRUDNE I BEZNADZIEJNE

sprawy cywilnoprawne weksle prawo spadkowe procedura cywilna, w tym szczególności egzekucja prawo rodzinne rozwody, podziały majątku ochrona dóbr osobistych w szczególności w internecie ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie na życie zadośćuczynienia i odszkodowania ochrona własności, zniesienie współwłasności i rozliczenia z tego tytułu bezpodstawne wzbogacenie i nienależyte świadczenie ustanowienie służebności, w tym przesył i droga konieczna rozgraniczenie przedawnienia roszczeń sprawy o zasiedzenie hipoteki roszczenia odsetkowe rozliczenia konkubentów prawo bankowe postępowanie administracyjne, w tym skargi do sądów administracyjnych kary umowne przelewy wierzytelności wady oświadczeń woli (błąd, groźba, podstęp) związanie sądów polskich z wyrokami TSUE uznanie długu planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ochrona konsumenta postępowanie wieczysto-księgowe zarzut potrącenia i wiele wiele innych

KONTAKT

telefon: 509 999 545; e-mail: piotr_wilk@onet.pl

GODZINY OTWARCIA - STASZÓW

pon.: 09:00–17:00 wt.: 09:00–17:00 śr.: 09:00–17:00 czw.: 09:00–17:00 pt.: 09:00–17:00 sob.: 10:00–15:00 niedz.: 10:00–14:00

Oferta

- sprawy cywilnoprawne - weksle - prawo spadkowe - procedura cywilna w tym szczególności egzekucja - prawo rodzinne - rozwody, podziały majątku - ochrona dóbr osobistych w szczególności w internecie - ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia na życie - zadośćuczynienia i odszkodowania - ochrona własności, zniesienie współwłasności i rozliczenia z tego tytułu - bezpodstawne wzbogacenie i nienależyte świadczenie - ustanowienie służebności, w tym przesył i droga konieczna - rozgraniczenie - przedawnienia roszczeń - sprawy o zasiedzenie - hipoteki - roszczenia odsetkowe - rozliczenia konkubentów - prawo bankowe - postępowanie administracyjne, w tym skargi do sądów administracyjnych - kary umowne - przelewy wierzytelności - wady oświadczeń woli (błąd, groźba, podstęp) - związanie sądów polskich z wyrokami TSUE - uznanie długu - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - ochrona konsumenta - postępowanie wieczysto-księgowe - zarzut potrącenia - roszczenia z ubezpieczeń społecznych - rozliczenia spółki cywilnej

Oferta cd.

- skarga pauliańska - umowy przedwstępne - umowy leasingu - dostęp do informacji publicznej - umowy ramowe - umowy darowizny - factoring - rękojmia zawady - umowy zlecenia - umowy o dzieło - umowy dożywocia - umowy dzierżawy - umowy pożyczki - umowy poręczenia - ochrona praw lokatorów - waloryzacja sądowa - odpowiedzialność skarbu państwa za przyjęcie nieruchomości - prawo handlowe - spółki - roszczenia z prawa geologicznego i górniczego - postępowanie w relacji do urzędu skarbowego - umowy gwarancyjne - umowy agencyjne - roszczenia z prawa łowieckiego - wieczyste użytkowanie - roszczenia z tytułu błędów medycznych - prawo upadłościowe - roszczenia względem spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych - prawo wodne - koszty sądowe i egzekucyjne - roszczenia z ustawy o gospodarce nieruchomościami - roszczenia z ustawy o drogach publicznych - roszczenia z ustawy o lasach - roszczenia względem gminy - konwersja umów i unieważnianie umów - prawo przewozowe